Students discuss their future with MIT University experts at Tan Phu High School – Dinh Quan

On the morning of November 29, 2022, MIT University experts and Tan Phu High School students discussed the future at Tan Phu High School – Dinh Quan

Sáng ngày 29/11/2022 chuyên gia MIT University trao đổi về tương lai tại THPT Tân Phú - Định Quán.

With the dedication of MIT Uni. experts, the students actively participated in the discussions and shared their thoughts.


Với sự tận tâm từ các chuyên gia, các bạn học sinh đã tích cực trao đổi những suy nghĩ của mình.

Some college application issues regarding the explosive increase in the number of university enrollments, the university admission offers of hot majors filled up quickly, the debate of whether choosing a university of major, etc. have concerned a lot of students. Those questions have been answered when the students directly spoke with MIT Uni. experts. It was this open exchange of ideas that made the students understand more about themselves to “Plan your career – Shape your future” easier.

Vạn câu hỏi nay đã tìm được đáp án khi các em học sinh trực tiếp giãi bày cùng chuyên gia MIT Uni. Qua đó hiểu rõ bản thân và dễ dàng định hướng nghề nghiệp - định hình tương lai.

Center for Admissions and Communications

Tags:
Related Articles
Apply for admission
Fanpage MIT University Vietnam
Youtube MIT University Vietnam